Bitki Üretim Danışmanlık

Üretim Danışmanlığı

 • Bitki Besleme Teknikleri
 • Profesyonel Ortam Yönetimleri
 • Verim Arttırıcı Kültürel İşlem Teknikleri
 • Sera Özelliklerini Kullanarak Oluşturulan İklimlendirme Uygulamaları
 • Biyolojik Mücadele Dahil Profesyonel Bitki Koruma Uygulamaları
 • Satış Organizasyonuna Uygun Hasat Yapımı
 • Üretimde Yıllık Kalite Standart Uygulaması

ÜRETİMİN PLANLANMASI

Seralar için üretim sezonu içersinde dikim yapacağınız zamana üretimini yapmak istediğiniz bitki çeşidine göre ve üretilen ürünün pazardaki yeri hakkında bilgi verip yetiştirilmesi gereken ürüne karar vermenizde yardımcı oluyoruz.
Meyve bahçeleri için kısa ve uzun dönemde gerek pazar gerekse ürün cinsinin özelliklerini göz önünde bulundurarak fidan seçimi ve yetiştirilmesinde yardımcı oluyoruz.

BİTKİ BESLEME PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI

Bitki besleme programınızı hazırlarken topraklı üretimlerde öncelikle toprağınızın sorunları için çözüm üretiyoruz daha sonra yetiştireceğiniz ürüne ve toprağınızın analizine göre bir bitki besleme programı hazırlıyoruz. Her hafta konusunda uzman ziraat mühendisi arkadaşımız ile kontrollerimiz sonucu gerekli müdahalede bulunarak ürününüzün verimini en yüksek seviyelere çıkartmaya çalışıyoruz.

BİTKİ KORUMA PROGRAMI

Ürünlerinize gerekli özeni gösterip ürüne zarar verecek olan zararlılarla kimi zaman biyolojik, organik, kültürel işlemlerle müdahale ederek zarar görmemenizi sağlıyoruz. Ayrıca seranızda yada bahçenizde hastalık elementlerini hastalık olmadan önce tespit ederek müdahale ediyoruz böylece kimyasal kullanımınızı azaltarak hem ekonominize fayda sağlıyor hem de sağlıklı ürünlere ulaşmanızı sağlıyoruz.

استشارات في الإنتاج


محطة تغذية تقنيات
إدارات البيئة المهنية
تقنيات العملية الثقافية لتعزيز الفعالية
تكييف الهواء التي تم إنشاؤها باستخدام خصائص تطبيقات الدفيئة
بما في ذلك تطبيقات الحماية المهنية البيولوجية النباتية
منظمة المبيعات إلى تشييد الحصاد المناسب
تنفيذ معايير الجودة السنوي في الإنتاج

التخطيط للإنتاج
وحتى ذلك الحين، يمكنك جعل موسم الإنتاج لزراعة في البيوت الزجاجية في إنتاج المصنع الذي تريد وضع على سوق الإنتاج وفقا للنوع وإعطاء معلومات حول تربية للمساعدة في تحديد المنتج.
البساتين، يحتاج الأجلين القصير والطويل على حد سواء في السوق للمنتج، والنظر في خصائص جنس فاجاردو نساعد بالتحديد وتربيتهم.

إعداد برامج التغذية النباتية
التغذية النباتية في إعداد البرنامج الخاص بك يستند إلى حل لمشاكل الإنتاج التراب، أولاً وقبل كل شيء، نحن ننتج نقم  رفع منتج ونحن كنت إعداد تحليل التراب برنامج تغذية النباتية. مهندس زراعي متخصص في كل أسبوع صديقنا في المطلوبة نتيجة لتدخلنا، تحقق مع المنتج الخاص بك نحن نسعى للحصول على مستويات أعلى من الإنتاجية.
إنتاج الدفيئة نمت في برنامج التغذية النباتية في الحلول الخاصة بالمنتج، ونحن ضمان التحضير للأسمدة بصيغة: أيضا هذا الموسم لإنهاء زراعة شتلات النباتات وفقا للهيكل وجميع العوامل الأخرى من ذوي الخبرة في الإنتاج مع صديق مهندس زراعي. القيام بكفاءة أعلى مع مراقبة أسبوعية نقدمها

برنامج حماية النبات
إعطاء المنتجات الخاصة بك مع الرعاية اللازمة والأضرار بالمنتج الذي ضار، وفي بعض الأحيان بالتداخل مع عمليات للمواد العضوية والبيولوجية، الثقافية، نحن نقدم لك أن ترى الضرر. أيضا عندما كنت أو الدفيئة الحديقة الخاصة

Производственное консультирование

 • Технологии подкормки растений
 • Профессиональное управление средой
 • Технологии повышения производительности культур
 • Используемые способы кондиционирования с учетом особенностей теплицы
 • Профессиональные способы защиты растений, в том числе биологическое вмешательство
 • Сбор урожая в соответствии с организацией сбыта
 • Применение круглогодичного стандарта качества производства

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Мы снабдим вас информацией о теплицах в зависимости от сроков посадки растений в сезон производства и от вида растения, а также о нише, занимаемой производимой продукцией на рынке сбыта, и, кроме этого, окажем вам содействие в принятии решения о том, какие растения стоит выращивать. Мы поможем вам подобрать и вырастить саженцы фруктовых деревьев с учетом рыночных условий или особенностей соответствующего растения в краткосрочной или долгосрочной перспективе.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ПОДКОРМКИ РАСТЕНИЙ

При разработке программ подкормки растений в условиях земляного производства мы в первую очередь подбираем решения для проблем с почвой, а уже затем составляем программу подкормки, исходя из анализов почвы и вида выращиваемых растений. Наши опытные агроинженеры еженедельно принимают все необходимые меры для того, чтобы производительность вашей продукции достигала самого высокого уровня с учетом осуществляемого нами контроля.

Что касается теплиц безземельного производства, для них мы разрабатываем программы подкормки растений посредством внесения жидких удобрений по особой формуле с учетом вида выращиваемого растения. Кроме этого, наши агроинженеры, специализирующиеся в сфере безземельного производства, еженедельно с момента высадки рассады до окончания сезона осуществляют необходимый контроль с целью поддержания производительности вашей продукции на самом высоком уровне.

ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Мы бережно заботимся о вашей продукции и защищаем вас от возможных убытков посредством борьбы с потерями, которые могут быть нанесены ей по причине биологических, органических и культурных факторов. Кроме этого, мы выявляем болезнетворные элементы в вашей теплице или в саду еще до того, как они приводят к заболеванию растения, благодаря чему уменьшается применение химикатов, что позволяет улучшить ваше экономическое состояние, а также делает растения более здоровыми.

Production Consultancy

 • Plant Nutrition Techniques
 • Professional Environment Methods
 • Cultural Processing Techniques to Enhance Productivity
 • Air-Conditioning Applications Using Greenhouse Properties
 • Professional Plant Protection Applications Including Biological Fighting
 • Harvest Suitable for Sales Organization
 • Annual Quality Standard in Production

PRODUCTION PLANNING

We provide you with information on the position of products in the market and assist you to decide what you should cultivate based on the time that you will cultivate in your greenhouse within production season and on the type of vegetables that you intent to cultivate.
We assist you with selection and cultivation of sapling, taking into account of market characteristics and type characteristics of products in the short and long term for orchards. 

PREPARATION OF PLANT NUTRITION PROGRAMS

We first produce a solution to problems of your soil when we prepare a plant nutrition program, then we prepare a plant nutrition program for soil culture based on the product you will cultivate and analysis of your soil. We try to maximize the yield of your product by conducting necessary analyses every week with our agricultural engineers specialized in the field. 

We prepare a plant nutrition program for soilless culture based on the product to be cultivated. We also provide preparation of fertilizer solutions based on specific formulas. We make sure that you have the highest yield in soilless culture by conducting weekly controls by our agricultural engineers based on the plant structure and any other factors from cultivation of seedling to the end of the season.

PLANT PROTECTION PROGRAM

We take care of your products by fighting against pests that would damage your product in biological, organic, and cultural processes. In addition, we identify any disease elements in your greenhouse or garden before it becomes a disease so that we can reduce the use of chemicals, provide benefits to your economy and ensure that you have healthy products.